Maavarad – Eesti rikkus

Nimi:Maavarad – Eesti rikkus
Kirjeldus:

Õppeprogrammi sisu: Õppeprogrammi eesmärgiks on pöörata tähelepanu Eesti maavarade kasutamisele, kaevandamisega kaasnevatele keskkonnaprobleemidele ning nende leevendamise võimalustele. Programm aitab mõista maavarade tähtsust Eestis.

Õpitulemus: 

  • Õpilane tunneb Eesti põhilisi maavarasid ja nende kasutusalasid;
  • Mõistab maavarade kaevandamisega kaasnevaid ohte keskkonnale ja inimesele;
  • Saab aru ressursside säästva kasutamise olulisusest.

Tegevused: 

1. Esitlus maavaradest, nende olulisusest ja kasutamisest ning kaevandamisega seotud ohtudest:

  • Loodusvarad nende jaotus;
  • Olulised kaevadamisega seotud mõisted;
  • Ülevaade Eesti maavaradest lähtuvalt Eesti maavarade klassifikatsioonist;
  • Maavarade kasutamisega seotud probleemid;
  • Võimalikud lahendused säästvaks maavarade kasutamiseks.

2. Praktilised tegevused:

  • Õpilased seostavad õige maavara nimetuse näidisega (põlevkivi, turvas, kruus, liiv, savi jt);
  • juhendaja jagab õpilastele maavarade kasutusalade pildid ning õpilased peavad seostama vastava kasutusala õige maavaraga.

Seos õppekavaga:

4-6 kl II kooliaste, loodusõpetuse ainekava: 2.3. Maa ehitus. Kivimid ja kivistised. Maavarad. Vulkaanid ja maavärinad; 2.9. Taastuvad ja taastumatud loodusvarad.
7-9 kl III kooliaste, Geograafia ainekava põhikoolile:  3.1. Geograafia algkursus.

Maakond:Võrumaa
Keskus:Keskkonnaamet (Võrumaa)
Kestus (tundides):45 min; võimalusel 2*45 min
Läbiviimise koht:koolis
Lisainfo:helen.kivisild@keskkonnaamet.ee
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Helen Kivisild, Mari Kala
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kivistised
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maavarad
Tervis ja ohutus
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:16.01.2019


Logi sisse