MAAVARAD EESTIS

Nimi:MAAVARAD EESTIS
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. tutvub  ja  nimetab Eestis kaevandatavaid maavarasid ning kirjeldab omasõnadega nende kasutusvõimalusi;
  2. saab aru maavarade kui taastumatute loodusvarade kasutamisega seotud probleemidest ja vastutusest.

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust.

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: Eesti loodusvarad; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis – Eesti loodusvarad, nende kasutamine ja kaitse.

Programmi käik:

  • Sissejuhatus: ettevalmistus rühmatööks, teema tutvustus.
  • Teema arendus: õppemäng (rühmatöö), kus igale maavara näidisele tuleb leida õige kasutusala ja tekkeviis (kaardikomplektist).
  • Kokkuvõte: arutelu ja tulemuste kontrollimine, selgitav lisateave õpetaja poolt.

Vahendid: maavarade näidised Pernova Loodusmaja kivimikogust, õppemäng.

Otsingusõnad: maavara, loodusvara, keskkonnakaitse, kivim, rühmatöö.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:47
Juhis õpetajale:Kaasasolevate täiskasvanute roll on õpilaste innustamine aktiivselt tegevustes osalema ja läbiviidava suhtes positiivse huvi ülesnäitamine vajadusel muude kokku lepitud ülesannete täitmine.
NB! Kaasa vahetusjalanõud.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja / või Elina Jantson
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
Teemad:Kivimid
Kivistised
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Maastikud
Maavarad
Toimumise aeg:september-mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:01.11.2016


Logi sisse