Magevee ökosüsteem

Nimi:Magevee ökosüsteem
Kirjeldus:

Õppeprogrammis õpitakse praktiliselt tundma veeorganisme. Toimub selgrootute kahvapüük, vaadeldakse ning määratakse organisme erinevatest loomarühmadest ning nende süstemaatilist kuuluvust. Täidetakse tööleht veekogu liikidest ja keskkonnast. Õppeprogrammi lõpus tehakse kokkuvõte vaatlustest ning veekogu keskkonnaseisundist.

Maakond:Tartumaa
Keskus:Tartu Ülikooli loodusmuuseum
Kestus (tundides):3-4
Läbiviimise koht:Veekogu (tiigi) ääres ning Tartu Ülikooli loodusmuuseumi õppeklassis või koolis
Lisainfo:loodusmuuseum@ut.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:Riietuda vastavalt ilmale.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:Tasuline
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Kooslused
Loomad
Putukad
Veekogud
Vesi
Toimumise aeg:Aprillist oktoobrini
Sisestamise kuupäev:16.02.2016


Logi sisse