Majandusprogramm- metsa majandamine

Nimi:Majandusprogramm- metsa majandamine
Kirjeldus:

ÕPPEPROGRAMM „MAJANDUS- METSA MAJANDAMINE“

Programmi eesmärk:. Programmi raames tutvustatakse õpilastele metsamajandamise olemust ning viiakse läbi praktilised tööd palgi väärtuse arvutamise kohta.

Temaatika: Matemaatikas kasutatavate ruumala arvutuste integreerimine praktilisse metsamajandusse. Mõisted: silindri põhjapindala, kõrgus ja ruumala; tüvikoonuse ruumala. Ruumimeetrid ja tihumeetrid.

Sihtrühm:  7.-9. klass

Toimumiskoht: Vapramäe loodusmaja ja selle lähiümbrus

Aktiivõppemeetodid: Mõõtmine, arvutamine, seoste loomine, praktiline tegevus, grupitöö

Vajalikud õppevahendid: mõõdulindid, metsaklupid, märkevärvid, kalkulaatorid

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, aastaringselt

Rühma suurus: 15-24 last

Õpitulemused:

1.      Teeb vajalikud mõõtmised looduskeskkonnas ning hiljem rakendab andmed valemitesse

2.      Analüüsib grupisiselt andmeid ning teeb vajalikud arvutused ning oskab esitleda tulemusi;

3.      Oskab hinnata puidu mädanikukahjustusi

4.      Väärtustab meie metsades leiduvaid puid.

 

Programmi ülevaade

Programmi jooksul arutletakse metsast saadud puitmaterjali väärtuse üle. Näite aluseks võetakse lõhutud küttepuude vajadus ja hind. Seejärel tehakse metsas langenud tüvede peal vajalikud mõõtmised. Samas arutletakse, kui tugevalt tohib langenud küttepuu mädanikust kahjustatud olla. Ruumis tagasi olles tehakse elektroonilisel tahvlil vajalikud pöördkehade joonised ja valemid. Grupid arvutavad endapoolt mõõdetud andmete alusel välja tulemused. Lõpuks tulemusi võrreldakse ja arutletakse, kui suures rahalises vääringus lamas puitu metsa all.

Maakond:Tartumaa
Keskus:Vapramäe- Vellavere- Vitipalu Sihtasutus (Vapramäe Loodusmaja)
Kestus (tundides):2 h
Läbiviimise koht:Vapramäe maastikukaitseala
Lisainfo:www.vvvs.ee, 5254172, triinu@vvvs.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Vapramäe Loodusmaja retkejuht
Maksumus:150.- eur
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:13.01.2016


Logi sisse