MÄRKA MERD!

Nimi:MÄRKA MERD!
Kirjeldus:

Veekeskkonnaprogrammi  eesmärkideks on anda teadmisi Läänemere ja maailma ookeanide üha halvenevast olukorrast, mis on tekkinud nii mõtlematu inimtegevuse, suure tarbimise kui ka heitvete ja naftareostuse vette sattumise tagajärgedel. Programmi raskus varieerub vastavalt vanuseastmele.

Programmis käsitletavad teemad ja tegevused:

  • Otsime seoseid, kuidas inimtegevus otseselt veeloomade, lindude ja kalade elutegevust mõjutab. Räägime plastiksupist ookeanidest, prügisaartest ja klaasirandadest. Eraldi käsitleme heitvetest ja naftareostusest vees. Slaidiprogrammi ja teemakohaseid filme vaadates analüüsime ja arutleme ning teeme antud teemadel järeldusi.
  • Õpilased teevad katse, kui raske on vees oleva õlireostuse puhastamine.
  • Jagame näitlikku teavet säästlikust tarbimisest ja prügisorteerimisest ning informatsiooni sellest, kui kaua erinevat sorti prügi veekeskkonnas laguneb. Õpilased teevad järeldusi, mida nemad olukorra parandamiseks teha saavad.

Tegemist on Riiklikku õppekava toetavate, aktiivõppel ja mängudel põhineva tunniga, kus õpilased on pidevalt kaasatud ning teadmised kujunevad tegutsedes.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Rannarahva muuseum
Kestus (tundides):1,5 h
Läbiviimise koht:Rannarahva Muuseumi siseruumides, koolides
Lisainfo:haridus@rannarahvamuuseum.ee; 53329679
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:Annaliisa Sisask-Silla
Maksumus:Programmi hind 170 €
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Inimene
Jäätmed
Kalad
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Veekogud
Vesi
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:14.02.2019


Logi sisse