ÕPPERETK – KEVADINE METS

Nimi:ÕPPERETK – KEVADINE METS
Kirjeldus:

Retk toimub Rae järve matkarajal. Raja pikkus 1,7 km ja saab alguse Rae järve telkimisalalt ja kulgeb mööda järvekallast. Tutvu rajaga siin

NB! Transport sihtkohta ei kuulu programmi

Kohtumispaik:  õpperaja alguses asuvas Rae järve telkimisalal (parkla  kõrval).

Parkisvõimalus: matkaraja parklas

Eesmärk:

  1. otsib ja märkab kevadisest metsast aastaajale kohaseid märke, mille läbi arendab loodusvaatlusoskusi;
  2. vaatleb, kuuleb, puudutab, nuusutab ja tunnetab kevade tunnuseid;
  3. teab ja arutleb teemal “kuidas kevad metsaelanikke mõjutab”.

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada mänguoskuseid,  sotsiaalseid oskuseid, tunnetus- ja õpioskuseid.

Seos ainevaldkondadega:

  • Mina ja keskkond – looduskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu ja igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil: vaadeldes, nuusutades ja maitstes, kompides, kuulates helisid. Kodukoha loodus, muutused looduses ja elukeskkond.
  • Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga.
  • Liikumine – liikumismängud. Suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslastega arvestama.

Programmi käik:

  • Sissejuhatus: tutvustatakse teemat ja looduses liikumise põhitõdesid.
  • Teema arendus: liikumine mööda matkarada ja erinevate kevade märkide otsimine: õitsvad taimed, putukad, puudel pungad või lehed, linnud ja linnulaul, kahepaiksed, seened jne. Lapsed vaatlevad, tunnetavad ja kogevad kevadist metsa.
  • Kokkuvõte: arutelu ja vestlus teemal, mida nägin, kuulsin ja tundsin matkarajal.

Vahendid: binokkel, luup, joonlauad, pildimaterjal.

Otsingusõnad: kevad, konn, järv, putukad, õitsemine, taimed, linnulaul, linnud, õpperetk.

 

 

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Rae järve looduskaitseala, NB! transport sihtkohta ei kuulu programmi
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega;
10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu;
kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt;
vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.
NB! Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja/või Elina Jantson
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel, NB! transport sihtkohta ei kuulu programmi
Sihtrühm:Lasteaed
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Muld
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Tervis ja ohutus
Vesi
Toimumise aeg:mai
Sisestamise kuupäev:05.11.2016


Logi sisse