ÕPPERETK – RANNANIIDU ELUSTIK

Nimi:ÕPPERETK – RANNANIIDU ELUSTIK
Kirjeldus:

Programm viiaks läbi Pärnu rannaniidu matkaraja laudteel ja mererannas. Tutvu rajaga siin

NB! Transport sihtkohta ei kuulu programmi

Eesmärk:

  1. tutvub rannaniidu elukeskkonnaga (mere mõju, elustik, inimese tegevus);
  2. kuulab, otsib, vaatleb ja uurib arendades loodusvaatlusoskusi.

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada sotsiaalseid oskuseid, tunnetus- ja õpioskuseid.

Seos ainevaldkondadega:

  • Mina ja keskkond – looduskeskkond ja tehiskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu ja igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil.
  • Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga.
  • Liikumine – liikumismängud. Suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslastega arvestama.

Programmi käik:

  • Sissejuhatus: erinevate elukeskkondade vaatlus ja võrdlus (linn, meri, rannaniit).
  • Teema arendus: liikudes laudteel ja selle lähedal mererannas otsime ja leiame erinevaid elusolendeid: limused, krabid, kahepaiksed, linnud, veised jne. Arutleme inimese tegevuste üle Pärnu rannas.
  • Kokkuvõte: vestlus – rõhutame inimese vastutust ja võimalusi rannaniidu elustiku säilitamisel.

Vahendid: binokkel, vaatlustoru, luup, pildimaterjal.

Otsingusõnad: kevad, konn, meri, laudtee, vaatlus, uurimine.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Pärnu rand, Tervise Paradiisi tagune laudtee, NB! transport sihtkohta ei kuulu programmi
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.
NB! Muu oluline teave: jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja/või Elina Jantson
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel, NB! transport sihtkohta ei kuulu programmi
Sihtrühm:Lasteaed
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Märgalad
Putukad
Taimed
Tervis ja ohutus
Vesi
Toimumise aeg:september ja mai
Sisestamise kuupäev:05.11.2016


Logi sisse