Meie jahiulukid

Nimi:Meie jahiulukid
Kirjeldus:

Jahinduslik õppeprogramm õpetab tundma jahiulukeid ja jahindust ja sellega seoses inimeste kombestikku läbi ajaloo. Jaht oli kaugete esivanemate põline toidu ja kehakatte hankimise võimalus jaht oli inimese poolt esimene teadlik looduse mõjutamise ning töö vorme.
Tutvume meie levinud jahiulukitega. Saab näha ja katsuda ulukite nahku, sarvi, koljusid ja kihvasid. Näeb ka loomade tegevusjälgi puudel ja sõraliste ekskremente. Nuusutame kopranõret, vaatame lühifilme loomade tegemistest looduses ning kuulame nende häälitsusi. Vaatleme erinevate loomaliikide hambaid ja arutleme, miks on erinevatel loomaliikidel hambad erineva ehitusega. Räägime ka sellest, mis eesmärk on jahindusel tänapäeval ehk miks on vaja reguleerida kiskjate ja rohusööjate ning ühiskonna vahelist tasakaalu.

Seos õppekavaga: Eesti metsades elavad loomad. Organismide rühmad. Toiduahel. Liigi bioloogia. Jahikultuur. Inimese ja looduse suhe.
Teemad:
• Metsandus
• Liigi bioloogia
• Jahindus

Tegevused:

  • Saab näha ja katsuda ulukite nahku, sarvi, koljusid ja kihvasid.
  • Näeb loomade tegevusjälgi puudel ja sõraliste ekskremente. Nuusutame kopranõret.
  • Vaatame lühifilme loomade tegemistest looduses.
  • Kuulame loomade häälitsusi.
  • Vaatleme erinevate loomaliikide hambaid.
  • Täidame töölehte.

Kasutatavad õppemeetodid:

  • Vaatlus
  • Võrdlemine
  • Praktiline töö
Maakond:Põlvamaa
Keskus:Räpina Aianduskool
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:Räpina Aianduskool (Räpina, Pargi 32)
Lisainfo:Õnne Rämmann, Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse juhtõpetaja, onne.rammann@aianduskool.ee
Maksimaalne grupi suurus:20
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Arvi Lepisk, Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse eriala õpetaja
Maksumus:75€ + km
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Kultuuriline identiteet
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Toimumise aeg:septembrist-juunini
Sisestamise kuupäev:01.11.2017


Logi sisse