Matkapäev Lahemaal

Nimi:Matkapäev Lahemaal
Kirjeldus:

Matkapäev paralleelklassidele/kooli mitmele klassile – õpi tundma oma koolikaaslasi. Võimalus matkata, proovida osavust ja nuputamisoskust metsaradadel. Korraldame matkapäeva Altjal, Viitnal, Käsmus, Viru rabas või Tsitres.

Sisu
Loodusretk ~3 tundi
• Tutvumine, kodukord
• Metsaelu uurimine
• Mõõtmine ja tulemuste võrdlemine
• Piknik
• Keskkonnamängud

Eesmärgid

Õpilane:

1) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab elurikkust

2) õpib looduses liikuma turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi, iseennast ja teisi elusolendeid

3) õpib järgima koostegutsemise reegleid looduses

4)väärtustab keskkonnasäästlikku eluviisi

Seos õppekavaga
Loodusõpetus: 12. Mets elukeskkonnana
Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:RMK Sagadi looduskool
Kestus (tundides):3 tundi
Läbiviimise koht:Viitna, Altja, Käsmu, Viru raba või Tsitre
Lisainfo:Kokkuleppel on võimalik programmi kestust ja sihtrühma muuta. Suurema valiku sihtrühmale suunatud programme leiate RMK Sagadi looduskooli kodulehelt: http://www.sagadi.ee/looduskool/opilasprogrammid/1-3-klass
Maksimaalne grupi suurus:80
Juhis õpetajale:Programmile registreerumisel lepitakse kokku ajakava ja saadetakse õpetajale õpetaja juhend, kodukord õpilasele ja registreerumisleht.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:7 eurot osaleja
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Samblikud
Seened
Taimed
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:kevad, sügis
Sisestamise kuupäev:25.01.2016


Logi sisse