Meie ostame, kes maksab? (Gümnaasium)

Nimi:Meie ostame, kes maksab? (Gümnaasium)
Kirjeldus:

Maailmareis: Meie tarbimise mõju, majanduslikud, ökoloogilised ja sotsiaalsed seosed maailmas, maailma põllumajandus ja energiatarbimine. Mis on jätkusuutlik/kestev?

Õppemeetodid: rühmatöö, tekstide analüüs, suhtluspõhine loeng, mängud, arutelu

Maakond:Viljandimaa
Keskus:Tipu Looduskool
Kestus (tundides):4 tundi
Läbiviimise koht:Tipu Looduskool või koolides
Lisainfo:e-mail: info@tipulooduskool.ee telefon: +372 53536961 www.tipulooduskool.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Tipu Looduskool
Maksumus:150 EUR Tipus, koolides kokkulepel
Sihtrühm:Gümnaasium
Teemad:Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:24.10.2016


Logi sisse