Meie ostame, kes maksab? (Gümnaasium)

Nimi:Meie ostame, kes maksab? (Gümnaasium)
Kirjeldus:

Mida tähendab säästev areng? Mis on jätkusuutlik?
Kohalik ja piirkonna areng, tarbimine, jäätmed, tööõigused, õiglane kaubandus, taastuvenergia, kestliku arengu
eesmärgid, meie ja arengumaade maakasutus (mets, põllumajandus), liiklus.

Programmi kava:

Sissejuhatus

Soojendusmäng

Grupitöö õuealal erinevates punktides.

Üleasannete kokkuvõte ja arutelu

Kestliku arengu mäng

Söögipaus

Meeskonnaharjutus

Seotus õppekavaga:
2.2.4.1. I kursus „Rahvastik ja majandus“
2.2.4.3. III kursus „Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid“
Ökoloogia
Keskkonnakaitse
Ühiskonna areng ja üleilmastumine

Õppemeetodid: grupitöö, tekstide analüüs, arutelu, mängud

Maakond:Viljandimaa
Keskus:Tipu Looduskool
Kestus (tundides):4 tundi
Läbiviimise koht:Tipu Looduskool või koolides
Lisainfo:e-mail: info@tipulooduskool.ee telefon: +372 53536961 www.tipulooduskool.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Tipu Looduskool
Maksumus:150 EUR Tipus, koolides kokkulepel
Sihtrühm:Gümnaasium
Teemad:Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:24.10.2016


Logi sisse