Mets ja meri

Nimi:Mets ja meri
Kirjeldus:

Programmi raames on võimalik tutvuda Aegna saare erinevate metsatüüpidega või põhjalikumalt tutvuda rannikumere elustiku (imetajad, linnud, kalad, selgrootud ja taimed) ja nende omavaheliste seostega. Arutletakse Läänemere seisundi ja kaitse vajaduse üle.

Programmile registreerimine toimub Tallinna Keskkonnaameti veebilehe kaudu.

Programm on koostatud Kesk-Läänemere Interreg IVA programmi projekti “Ühtne suhtlev Baltikum- COBWEB“ raames.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Aegna loodusmaja (Tallinna Keskkonnaamet)
Kestus (tundides):4,5-5
Läbiviimise koht:Aegna saar
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:
Juhis õpetajale:Loodusmaja õppeprogrammi valik tuleb kooskõlastada loodusmaja metoodiku Eliko Petseriga, telefon 532 64570.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Aegna loodusmaja metoodik
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Kalad
Kivimid
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Loomad
Maastikud
Taimed
Väärtused ja kõlblus
Veekogud
Toimumise aeg:Mai-september
Sisestamise kuupäev:15.08.2017


Logi sisse