Mets kui kooslus

Nimi:Mets kui kooslus
Kirjeldus:

Metsa kui ökosüsteemiga tutvumine metsamuuseumis. Koolitundides õpitu kinnistamine Oandu loodusrajal erinevates metsatüüpides. Tutvustatakse metsapuudega seotud organismide ja nendevaheliste suhetega. Õpilased leiavad metsaretke käigus ühe puu, mida nad rühmaga uurivad. Leitud liigid määratakse ning leitakse nende seos vaadeldava puuga. Metsaretke saab korraldada ka maastikumänguna.

Sisu
1. Tegevused looduskoolis või metsamuuseumis
• Tutvumismäng, Sagadi mõisa, looduskooli ja metsamuuseumi tutvustus, kodukord.
• Õpilaste jagamine rühmadesse
• Tutvumine ühe puuliigiga seotud elustikuga (PowerPoint esitlus Metsa varjatud elu, Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon Mets toidab)

2. Loodusretk
• Iga rühm leiab ühe puu ning uurib teda, otsib puult erinevaid organisme.
• Töölehe Organismidevahelised suhted täitmine
• Metsaretke elurikkuse registreerimine

Eesmärgid

Õpilane:

1) saab ülevaate puudega seotud elurikkusest

2) õpib tundma uusi liike

3) arendab vaatlusoskust

4) mõistab organismidevahelisi seoseid kooslustes

5) mõistab metsa mitmekülgseid väärtusi

Seos õppekavaga:
PK bioloogia: Kooslused, organismidevahelised suhted
Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:RMK Sagadi looduskool
Kestus (tundides):5 tundi
Läbiviimise koht:Sagadi metsamuuseum, looduskool ja Lahemaa loodusrajad
Lisainfo:Kokkuleppel on võimalik programmi kestust ja sihtrühma muuta. Suurema valiku sihtrühmale suunatud programme leiate RMK Sagadi looduskooli kodulehelt: http://www.sagadi.ee/looduskool/opilasprogrammid/7-9-klass
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Programmile registreerumisel lepitakse kokku ajakava ja saadetakse õpetajale õpetaja juhend, kodukord õpilasele ja registreerumisleht.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:150 eurot grupp
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Samblikud
Seened
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:25.01.2016


Logi sisse