Mets kui kooslus

Nimi:Mets kui kooslus
Kirjeldus:

Tutvume metsa kui ökosüsteemiga RMK Sagadi metsamuuseumis. Oandu loodusrajal erinevates metsatüüpides kordame koolis õpitut ökoloogilise tasakaalu, elurikkuse ja metsa säästva kasutamise kohta.

Sisu:
1. Tegevused muuseumis või looduskoolis
• Sissejuhatus ja kodukord
• Puude kui metsakoosluse kõige tähtsamate liikide tundmaõppimine
• Töölehe Metsa varjatud elu täitmine
2. Loodusretk
• Oandu loodusrajal erinevate metsakoosluste vaatlused
• Rühmatööna erinevate organismirühmade esindajate otsimine ja töölehtede täitmine

Eesmärgid:
Õpilane:
1) õpib mõistma liikidevahelisi seoseid metsakooslustes
2) õpib märkama bioloogilist mitmekesisust

Seos õppekavaga:
Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodusõpetus: Mets elukeskkonnana

 

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:RMK Sagadi looduskool
Kestus (tundides):5 tundi
Läbiviimise koht:Sagadi metsamuuseum, looduskool ja Lahemaa loodusrajad
Lisainfo:Kokkuleppel on võimalik programmi kestust ja sihtrühma muuta. Suurema valiku sihtrühmale suunatud programme leiate RMK Sagadi looduskooli kodulehelt: http://www.sagadi.ee/looduskool/opilasprogrammid/4-6-klass
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Programmile registreerumisel lepitakse kokku ajakava ja saadetakse õpetajale õpetaja juhend, kodukord õpilasele ja registreerumisleht.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:150 eurot grupp
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Samblikud
Seened
Taimed
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:25.01.2016


Logi sisse