Mets meie meelte läbi

Nimi:Mets meie meelte läbi
Kirjeldus:

Milline on metsa maitse? Kas oskad lõhna järgi eristada toomingat teistest puudest? Kuidas teha kompimise abil vahet jalaka ja künnapuu lehel? Mitu erinevat heli sa metsast leidsid? – nendele küsimustele saad vastuse Sagadi metsamuuseumis ning loodusretkel Lahemaa metsades. Kogume teadmisi metsa elurikkuse ning elusorganismide omavaheliste seosete kohta, kasutades oma erinevaid meeli.

Sisu:

Tegevused muuseumis või looduskoolis

  • Tutvumine, kodukord
  • Inimese meeleelundite meenutamine
  • Metsaelustikuga tutvumine metsamuuseumis

2. Loodusretk

  • Kõigi meelte abil keskkonna tajumine
  • Tüüpiliste metsaliikide tundmaõppimine

Eesmärgid

Õpilane:

1) oskab sõnastada oma meelte abil saadud kogemusi

2) õpib märkama huvitavat looduses erinevate meelte abil

3) õpib nägema lihtsamaid seoseid elusorganismide vahel erinevates metsakooslustes

4) oskab näha seoseid inimese ja looduse vahel

5) suhtub loodusesse positiivselt

Seos õppekavaga
I kooliaste, loodusõpetus: Inimese meeled ja avastamine; Organismide rühmad ja kooselu
Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Kokkuleppel on võimalik programmi kohandada erivajadustega lastele.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:RMK Sagadi looduskool
Kestus (tundides):4 tundi
Läbiviimise koht:Sagadi metsamuuseum, looduskool, Lahemaa mets
Lisainfo:Kokkuleppel on võimalik programmi kestust ja sihtrühma muuta. Suurema valiku sihtrühmale suunatud programme leiate RMK Sagadi looduskooli kodulehelt: http://www.sagadi.ee/looduskool/opilasprogrammid/1-3-klass
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Programmile registreerumisel lepitakse kokku ajakava ja saadetakse õpetajale õpetaja juhend, kodukord õpilasele ja registreerumisleht.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:150 eurot grupi kohta
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Samblikud
Seened
Taimed
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:25.01.2016


Logi sisse