Metsaga sõbraks

Nimi:Metsaga sõbraks
Kirjeldus:

Õpime mängulises ja lastepärases vormis tundma liikidevahelisi seoseid metsakoosluses.

Sisu
1. Tegevused muuseumis või looduskoolis ~1,5 tundi
– Tutvumine, kodukord
– Eestimaa puuliikide tundmaõppimine ja teadmiste kinnistamine
– Praktilise looduse tundmise edendamine metsamuuseumis

2. Tegevused Sagadi pargis
Maastiku- ja tähelepanu mäng, milles on elemente erinevatest õppeainetest

3. Loodusretk
Metsaretkel puude tundmine, puude juures kasvavate taimede ja metsaelanike tegevusjälgede uurimine

Eesmärgid
Õpilane:
1) oskab kirjeldada mõne metsale tüüpilise taime, looma või seene välisehitust, seostada seda organismi elukeskkonnaga ning tuua näiteid selle tähtsuse kohta looduses
2) mõistab, et inimene on osa loodusest
3) suhtub keskkonda säästvalt

Seos õppekavaga
Loodusõpetus: Organismide rühmad ja kooselu
Läbiv teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng; Väärtused ja kõlblus

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:RMK Sagadi looduskool
Kestus (tundides):4 tundi
Läbiviimise koht:Sagadi metsamuuseum, looduskool, Lahemaa mets
Lisainfo:Kokkuleppel on võimalik programmi kestust ja sihtrühma muuta. Suurema valiku sihtrühmale suunatud programme leiate RMK Sagadi looduskooli kodulehelt: http://www.sagadi.ee/looduskool/opilasprogrammid/1-3-klass
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Programmile registreerumisel lepitakse kokku ajakava ja saadetakse õpetajale õpetaja juhend, kodukord õpilasele ja registreerumisleht.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:150 eurot grupp
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Samblikud
Seened
Taimed
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:25.01.2016


Logi sisse