Mikromatk õite ja viljade maailma

Nimi:Mikromatk õite ja viljade maailma
Kirjeldus:

Eesmärk: Kinnistada õpilaste varasemaid botaanikaalaseid teadmisi läbi praktilise töö. Arendada õpilaste käelist tegevust ja avardada nende silmaringi.

Seos õppekavaga:  Õpilane omandab teadmisi ja oskusi õite ja viljade ehitusest.

Õpitulemus: Õie kroonide erinevad tüübid ja viljade liigitus, kasutamine ja tähtsus.

Tegevused:

• Stereomikroskoobi abil erinevate õiekroonide vaatlemine, määramine ning kirjeldamine.
• Enamlevinud viljade vaatlemine, määramine ja kirjeldamine.
• Töölehe täitmine.

Kasutatavad õppemeetodid:
• Vaatlus
• Võrdlemine
• Praktiline töö

Maakond:Põlvamaa
Keskus:Räpina Aianduskool
Kestus (tundides):1
Läbiviimise koht:Räpina Aianduskool
Lisainfo:Õnne Rämmann Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse juhtõpetaja onne.rammann@aianduskool.ee
Maksimaalne grupi suurus:20
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Svetlana Tund, Räpina Aianduskooli bioloogiaõpetaja; Õnne Rämmann, Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse eriala juhtõpetaja
Maksumus:75€ + km
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Taimed
Toimumise aeg:mai-juuni
Sisestamise kuupäev:01.02.2016


Logi sisse