MIKROSKOOPIA – RAKKUDE MITMEKESISUS

Nimi:MIKROSKOOPIA – RAKKUDE MITMEKESISUS
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. tunneb mikroskoobi ehitust  ja oskab mikroskoopi käsitseda;
  2. oskab valmistada ja vaadelda preparaati.
  3. teab ja kirjeldab rakude erinevusi praktiliste tööde põhjal.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Seos ainekavaga: bioloogia ainekava – taime- ja loomaraku peamiste osade ehitus ning talitlus.

Programmi käik:

Sissejuhatus: arutelu ja vestlus  – mikroskoobi kasutamine/ tööpõhimõtted, preparaadi valmistamiseks vajalikud vahendid ja töövõtted.

Töökäik:

  1. Sibulasoomuse epidermise preparaadi tegemine ja uurimine mikroskoobiga.
  2. Igapäevaelu mikroskoopiliste organismide uurimine mikroskoobiga.
  3. Viiruse, eeltuumse raku ja päristuumse raku võrdlus suuruse järgi.

Kokkuvõte: arutelu ja vestlus  rakkude erinevusest läbitud praktiliste tööde põhjal.

 Vahendid: mikroskoop, prepareerimisvahendid, näidiskogu.

Otsingusõnad: taimerakk, mikroorganism, mikroskoop, preparaat, eeltuumne rakk, päristuumne rakk, viirus.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud!
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja / või Elina Jantson
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Kooslused
Nutiseadmed
Putukad
Seened
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:september-mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse