Millest kõnelevad metsad?

Nimi:Millest kõnelevad metsad?
Kirjeldus:

• Imetleme liikide koostööd ja erinevaid metsatüüpe.
• Tutvustame Pokumaa metsade kujunemise lugu.
• Uudistame kodumaisest puidust tehtud tarbeasju.

Pokumaal valmis 2016. aasta kevadel metsaõpperada koos teadmisi kinnistavate infotahvlite ja suureformaadilise, erinevaid metsatüüpe hõlmava metsapuslega. Programm toetab VI klassi loodusõpetuse ainekava, aga annab ka teistela põhikooli lastele võimaluse teoreetiliste teadmiste kinnistamiseks koos asjatundliku loodusgiidiga.

Programm sisaldab: erinevate metsatüüpide ja tunnusliikide tundmaõppimist looduses, püsimetsa kujundamise-kujunemise ja liigilise mitmekesisuse vajalikkuse tutvustamist, teadmiste testimist metsapusle juures, puidu omaduste ja eriliigilisest puidust tarbeesemete tundmaõppimist (Meelis Kihulase tööde näitus) ning Pokukoja kui unikaalse puitehitisega tutvumist.
Programmi pikkus 2,5 tundi, sisaldab teepausi (õpilased võivad pirukad-võileivad ise kaasa võtta).

Õpitulemused:
Õpilane
1) tunnetab ja väärtustab metsa, selle elurikkust ning säästva metsanduse põhimõtteid;
2) oskab nimetada metsa tervise jaoks olulise tähtsusega tegevusi ja organisme ning kuidas nende elutegevust soodustada;
3) tunneb looduses tunnusliikide alusel ära erinevaid metsatüüpe;
4) oskab kirjeldada erinevate metsaorganismide toiduahelaid ja -võrgustikke;
5) on omandanud hulga teadmisi puidu kasutusvõimaluste kohta.

Maakond:Võrumaa
Keskus:Pokumaa SA
Kestus (tundides):2,5
Läbiviimise koht:Pokumaa loodus ja Pokukoda
Lisainfo:info@pokumaa.ee, +372 5342 5054
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:Palume valida metsaretkeks sobiv riietus ja jalanõud, nt kevadel ja sügisel matkajalanõud või kummikud.
Keel:Eesti keel
Vene keel
Inglise keel
Programmi läbiviija:Pokumaa loodusgiid
Maksumus:140
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Loomad
Maastikud
Märgalad
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:16.03.2016


Logi sisse