Hullu Teadlase koolitund: Vesi

Nimi:Hullu Teadlase koolitund: Vesi
Kirjeldus:

Uurime vee omadusi ja erinevaid olekuid ning võrdleme läbi katsete vedelate ja gaasiliste ainete omadusi (n. vesi ja süsihappegaas). Praktilise töö käigus saavad selgeks mõisted „soojuspaisumine“ ja „märgamine“. Katsetame, kuidas on võimalik muuta vee tihedust. Lisaks saame teada, kui palju on maakeral puhast joogivett ning kuidas kaitsta veekogusid reostumise eest.

Õpitulemused

Õpilane:

* kirjeldab vee erinevaid olekuid ja omadusi;

* oskab nimetada vee külmumis-, sulamis- ja keemistemperatuuri;

* kirjeldab joogivee saamise võimalusi ning põhjendab vee säästliku tarbimise vajadust;

* toob näiteid inimtegevuse mõju ja reostumise tagajärgede kohta veekogudele;

* sõnastab uurimisküsimusi ja/või probleeme ja kontrollib hüpoteese;

* teeb katseid, järgides praktilise töö juhendeid.

Maakond:Tartumaa
Keskus:Tartu Ülikooli muuseum
Kestus (tundides):1 h
Läbiviimise koht:Tartu Ülikooli muuseum, Hullu Teadlase kabinet (Lossi 25, Tartu)
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:26
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Tartu Ülikooli muuseum
Maksumus:3 € osaleja kohta
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
Teemad:Loodusseadused
Veekogud
Vesi
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:05.02.2016


Logi sisse