Mis sõltub minust keskkonna hoidmisel?

Nimi:Mis sõltub minust keskkonna hoidmisel?
Kirjeldus:

Õppeprogrammi eesmärgiks on panna õpilasi mõtlema selle üle, kuidas igaühel on võimalik oma igapäevaseid tegevusi nii ümber korraldada, et nad ei tekitaks keskkonnale kahju või aitaksid kaasa selle säästmisele.

Teemaks on reostus. Arutatakse selle üle, kas reostus on paratamatu või saame selle vastu midagi teha. Kes peaks tegema? Kas mina ise saaksin ka midagi teha?  Programmi eesmärk on omandada diskuteerimisoskus teaduslikul teemal, näha probleemi erinevaid tahkusid, osata oma seisukohti esitada ning samal ajal saada uusi teadmisi reostuse kohta.

Programm toimub koolis klassiruumis. Juhendaja tutvustab probleemi, seejärel jagatakse klass mitmeks grupiks. Igale grupile jagatakse teemakohaseid materjale, millega grupp saab tutvuda. Seejärel toimub gruppide vahel diskusioon. Pärast teeb juhendaja kokkuvõtte toimunud diskusiooni ja teaduslike seisukohtade kohta.

Programmi käigus omandab õpilane teadmisi keskkonnasäästliku käitumise kohta, harjutab funktsionaalset lugemist, kuulamist, olulise info eristamist mitteolulisest, info otsimist, diskuteerimisoskust.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:MTÜ Lahemaa Ökoturism
Kestus (tundides):2 tundi
Läbiviimise koht:Kool, klassiruum
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:200 eurot klassi kohta
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Elekter
Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Toimumise aeg:Novembrist märtsini
Sisestamise kuupäev:19.02.2019


Logi sisse