Mis sõltub minust?

Nimi:Mis sõltub minust?
Kirjeldus:

Programmi eesmärk: õpilased teavad, et iga inimene saab keskkonna hoidmisel oma panuse anda ning teavad, mida nad ise homme saavad teistmoodi teha, teavad, kuidas kujundada oma tarbimisharjumusi ümber keskkonnahoidlikumaks.

Programm toimub koolis klassiruumis.

Juhendaja tutvustab teemat, seejärel jagatakse klass mitmeks grupiks. Iga grupp arutab omavahel, mida igaüks saab keskkonna hoidmisel teha ja paneb need suurele paberile kirja. Pärast tutvustab iga grupp enda väljapakutud mõtteid, pärast seda vaadatakse, mis erinevate gruppide poolt pakutud mõtetest omavahel kattuvad, mis on erinevad. Lõpus teeb juhendaja kokkuvõtte.

Seos õppekavaga: loodusõpetus: ainete ja kehade mitmekesisus; elusa ja eluta looduse seosed; ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Tagasiside: juhendaja annab klassile pärast programmi lõppu tagasisidet programmi toimumise ja tulemuste kohta.

Kasutatavad õppemeetodid: avastusõpe, grupitöö.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Looduskool Vesipapp
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:Siseruumides, klassis
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com, 53980543
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:Juhendaja saadab tutvumiseks materjali, mis tuleks õpilastele edasi saata.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:150 eurot klassi kohta.
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Loodus- ja keskkonnakaitse
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:Talvel
Sisestamise kuupäev:18.01.2019


Logi sisse