Mis sõltub minust?

Nimi:Mis sõltub minust?
Kirjeldus:

Õppeprogrammi eesmärgiks on panna õpilasi mõtlema selle üle, kuidas igaühel on võimalik oma igapäevaseid tegevusi nii ümber korraldada, et nad ei tekitaks keskkonnale kahju või aitaksid kaasa selle säästmisele.

Teemaks on reostus. Arutatakse selle üle, kas reostus on paratamatu või saame selle vastu midagi teha. Kes peaks tegema? Kas mina ise saaksin ka midagi teha?  Programmi eesmärk on omandada diskuteerimisoskus teaduslikul teemal, näha probleemi erinevaid tahkusid, osata oma seisukohti esitada ning samal ajal saada uusi teadmisi reostuse kohta.

Programm toimub koolis klassiruumis. Juhendaja tutvustab probleemi, seejärel jagatakse klass mitmeks grupiks. Igale grupile jagatakse teemakohaseid materjale, millega grupp saab tutvuda. Seejärel toimub gruppide vahel diskusioon. Pärast teeb juhendaja kokkuvõtte toimunud diskusiooni ja teaduslike seisukohtade kohta.

Programmi käigus omandab õpilane teadmisi keskkonnasäästliku käitumise kohta, harjutab funktsionaalset lugemist, kuulamist, olulise info eristamist mitteolulisest, info otsimist, diskuteerimisoskust.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Looduskool Vesipapp
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:Siseruumides, klassis
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:Juhendaja saadab tutvumiseks materjali, mis tuleks õpilastele edasi saata.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:200 eurot klassi kohta.
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Loodus- ja keskkonnakaitse
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:Talvel
Sisestamise kuupäev:18.01.2019


Logi sisse