Puhta vee teemapargi õpperajal

Nimi:Puhta vee teemapargi õpperajal
Kirjeldus:

DSC_8009 (2)

Õpperaja külastus loodus- ja keskkonnamängude läbiviimise ning objektidega seotud ülesannete täitmine ruutkoodi põhiselt. Hõlmab Programmi eesmärk on tutvustada Puhta vee teemapargi loodusobjekte, piirkonna ajalugu, harjutada orienteerumist, analüüsida inimmõju loodusele ja vastupidi ning kasvatada loodusteadlikkust.

Lasteaed, I, II, III kooliaste, võimalus kohaldada teistele kooliastmetele sh puuetega inimestele ning täiskasvanutele. Samaaegselt saame vastu võtta kuni 6 gruppi.
Kokkuleppel tellijaga viime programme läbi ja haridusasutuse soovitud kohas ja kohandatud tingimustel.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:Puhta Vee Teemapark
Kestus (tundides):2,5- 3
Läbiviimise koht:Puhta Vee Teemapark. Kokkuleppel tellijaga viime programme läbi ja haridusasutuse soovitud kohas ja kohandatud tingimustel.
Lisainfo:info@metsamoisa.ee, 5132149
Maksimaalne grupi suurus:32
Juhis õpetajale:Korraga saame vastu võtta kuni 6 gruppi (võivad olla erinevad vanuseastmed).
Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:Priit Adler, Galina Borissova, Epp Talvik, Kauri Kivipõld, Helle Lepik, Velle Taraste, Riina Laanetu, Riina Pahk, Kristiina Kaljurand, Viive Abel.
Maksumus:150- 300 € sõltuvalt programmi toimumiskohast ja eritingimustest, milles lepitakse kokku eraldi
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Kalad
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kivistised
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Loodusseadused
Loomad
Maastikud
Maavarad
Märgalad
Meeled ja taju
Muld
Nutiseadmed
Õhk
Optika
Põllumajandus
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Valgus
Veekogud
Vesi
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse