Taimetarga retk ravimtaimede maailma

Nimi:Taimetarga retk ravimtaimede maailma
Kirjeldus:

Tutvustatakse looduses kasvavaid taimi, raviomadusi, kogumise, säilitamise ja kasutamise eripärasid.

Eesmärk ja seos õppekavaga Vastab koolieelse lasteasutuse ja põhikooli loodusainete õppekava punktidele:

I kooliastme Õppesisu punktidele 3, 4,7, 10; II kooliastme Õppesisu punktidele 8, 10, 11,12, 16; III kooliastme Õppesisu punktidele 3, 5, 9.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:Puhta Vee Teemapark
Kestus (tundides):2,5- 3
Läbiviimise koht:Puhta vee teemapark. Kokkuleppel tellijaga viime programme läbi ja haridusasutuse soovitud kohas ja kohandatud tingimustel.
Lisainfo:info@metsamoisa.ee , 5132149
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Priit Adler
Maksumus:150- 300 € sõltuvalt programmi toimumiskohast ja eritingimustest, milles lepitakse kokku eraldi
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Kalad
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kivistised
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Loodusseadused
Loomad
Maastikud
Maavarad
Märgalad
Meeled ja taju
Muld
Nutiseadmed
Õhk
Põllumajandus
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Veekogud
Vesi
Toimumise aeg:Kevad-sügis, Talvel vähendatud mahus.
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse