Linnukeele õpe looduses

Nimi:Linnukeele õpe looduses
Kirjeldus:

Tutvustame Eestis pesitsevaid linnuliike ning õpime linde linnulaulu ja väliste tunnuste järgi eristama.

Programmi eesmärk on tutvustada Eestis pesitsevaid linnuliike ning õppida linde linnulaulu ja väliste tunnuste järgi eristama.

Lasteaia, I, II ja gümnaasiumi kooliaste, võimalus kohaldada gümnaasiumi kooliastmetele sh puuetega inimestele ning täiskasvanutele. Samaaegselt saame vastu võtta kuni 6 gruppi.

Aktiivõppe meetodid: linnuhäälitsuste õpe, matkimine, vahendite valmistamaine linnuhäälte matkimiseks.

Eesmärk ja seos õppekavaga Vastab koolieelse lasteasutuse ja põhikooli loodusainete õppekava punktidele:

I kooliastme Õppesisu punktidele 3, 4,7, 10; II kooliastme Õppesisu punktidele 8, 10, 11,12, 16; III kooliastme Õppesisu punktidele 3, 5, 9.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:Puhta Vee Teemapark
Kestus (tundides):2,5-3
Läbiviimise koht:Puhta Vee Teemapark või soovitud kohas.
Lisainfo:info@metsamoisa.ee , 5132149
Maksimaalne grupi suurus:32
Juhis õpetajale:Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija: Galina Borissova, Epp Talvik, Kauri Kivipõld, Riina Laanetu, Riina Pahk, Kristiina Kaljurand.
Maksumus:150- 300 € sõltuvalt programmi toimumiskohast ja eritingimustest, milles lepitakse kokku eraldi
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
Täiskasvanud
Teemad:Heli
Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Kalad
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kivistised
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Loodusseadused
Loomad
Maailmaruum
Maastikud
Maavarad
Märgalad
Meeled ja taju
Muld
Nutiseadmed
Õhk
Põllumajandus
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Veekogud
Vesi
Toimumise aeg:Aastaringselt.
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse