Inimene ja meri: Jõe suudme ja mereranniku ökosüsteemi võrdlus

Nimi:Inimene ja meri: Jõe suudme ja mereranniku ökosüsteemi võrdlus
Kirjeldus:

Kontseptsiooni “Inimene ja meri” (Hohe Tied e.V, Kiel) alusel koostatud mereökoloogia teemaline õuesõppe programm.

Programm võimaldab erinevaid aktiivmeetodeid kasutades tundma õppida mereranna ökosüsteemide abiootilisi ja biootilisi tegureid, saadud andmeid võrrelda, näidata organismidevahelisi seoseid.

Programm viiakse läbi  jõe suudmes, kus uuritakse jõe ökosüsteemi. Seejärel suunduvad osalejad mereranda. Läänemere kaldal viivad osalejad läbi programmi teise osa, teevad järeldusi ja analüüsivad saadud tulemusi. Programmis kasutatakse aktiivõppemeetodeid: mängu, modelleerimist, vaatlemist, uurimist, väitlust, grupitööd.

Õppeprogrammi väljatöötamist finantseeris SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) projekti nr 4709 „Keskkonnateadlikkuse aktiivõppe programmi „Läänemere rannik” väljaarendamine Narva-Jõesuus” raames.

Maakond:Ida-Virumaa
Keskus:MTÜ Rakendusökoloogia Keskus
Kestus (tundides):2.2
Läbiviimise koht:Narva jõe kallas ja mererand Narva-Jõesuus või mererand Sillamäel ja Sõtke jõe kallas
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:12
Juhis õpetajale:
Keel:Vene keel
Programmi läbiviija:Natalja Hripunova
Maksumus:.
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Toimumise aeg:suvi
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse