Muld ja turvas

Nimi:Muld ja turvas
Kirjeldus:

Muld ja turvas on olulised loodusvarad, mille jätkusuutlik kasutamine põhineb säästva arengu põhimõtete rakendamisel. Õppeprogrammis käsitletakse turba ja mulla teket, koostist ja rolli looduses ning inimese elus, teadvustatakse mulla ja turbaga seotud protsesse ja väärtusi.  Teoreetilise osa õppimine käib koos aktiivtegevustega vaatluste, mõõtmiste, katsete ja välitöö tegemisega. Praktilise tööna määrame mulla lõimist, pH-d ja karbonaatsust ning õpime käsitsema mullapuuri, uurime mullaelustikku. Kahepäevases õppeprogrammis osaleja mõistab loodusliku aineringluse toimimist mulla abil ning saab aru ökoloogilisest tasakaalust looduses, sealhulgast loodusvarade kasutamist säästva arengu võtmes.

Programmi kirjeldus pikemalt

Maakond:Jõgevamaa
Keskus:Endla looduskeskus (Keskkonnaamet)
Kestus (tundides):2 päeva
Läbiviimise koht:Endla looduskeskus
Lisainfo:2-päevane õppeprogramm. Kooli poolt on vajalik toitlustuse ja transpordi organiseerimine
Maksimaalne grupi suurus:20
Juhis õpetajale:Vajalik osalejate grupis töötamise oskus; kaasa nii välitöödeks kui tubasteks tegevusteks sobivad riided ja jalanõud, magamisvarustus. Õpetaja vastutada on osalejate järelevalve väljaspool õppetegevuse aega ja toitlustuse korraldamine (looduskeskuse ruumides on olemas selleks vajalikud vahendid).
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Maarika Männil, Elo Raspel
Maksumus:TASUTA
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Loomad
Maavarad
Märgalad
Muld
Seened
Taimed
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:mai - oktoober
Sisestamise kuupäev:18.01.2016


Logi sisse