Muusika looduses

Nimi:Muusika looduses
Kirjeldus:

ÕPPEPROGRAMM „MUUSIKA LOODUSES“

Programmi eesmärk: õpilane oskab märgata ja kasutada võimalusi looduses muusika tegemiseks ning läbi selle õppida selgeks ka loodusobjekte.

Temaatika: rahvalaul, rütm, kõlapulk, lehepill, hääleharjutus, (kaanon)

Sihtrühm: lasteaed, 1.-3. klass

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Õpioskused: laulmine (ka rahvalaul, kaanon), rütmi koputamine, kuulamine, loovus.

Vajalikud õppevahendid:. näitmaterjal (pilt kõlapulkadest)

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, kevad, suvi, sügis

Rühma suurus: 20- last

Õpioskused: Laps:

  1. Arendab tähelepanu- ja kuulmisvõimet;
  2. Õpib tundma erinevaid laule (ka rahvalaule) ja rütme;
  3. Arendab loovust muusika kuulamiseks ja muusika tegemiseks;
  4. Väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
  5. Tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
  6. Mõistab ja tunneb ümbritsevat maailma terviklikult;
  7. Kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid.

Programmi ülevaade

Programm toimub matkana loodusrajal. Matka käigus viiakse läbi järgmised tegevused:

hääleharjutused, lehepillimäng, ringmäng, üllatusesineja-mäng, rütmi koputamine

kõlapulkadega, „Sepapoiste“ laulmine koos pillisaatega, „Põdral maja“ laulmine erinevate

täishäälikutega ning eeslauljaga laulu laulmine.

 

Maakond:Tartumaa
Keskus:Vapramäe- Vellavere- Vitipalu Sihtasutus (Vapramäe Loodusmaja)
Kestus (tundides):2 h
Läbiviimise koht:Vapramäe maastikukaitseala
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Vapramäe Loodusmaja retkejuht
Maksumus:150.- eur
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Toimumise aeg:kevad, suvi, sügis
Sisestamise kuupäev:13.01.2016


Logi sisse