Loomariik (I kooliaste, lasteaed)

Nimi:Loomariik (I kooliaste, lasteaed)
Kirjeldus:

Nõmme loodusmajja (Õie tn 14) saab bussidega 10, 27 ja 33 Nõmme keskusest, buss 23 Kõue peatus, buss 36 Roheline peatus ja elektrirongiga Nõmme jaama.
Lapsed kuulevad jutte Eesti loomadest, näevad ja saavad katsuda sarvi, kolpasid, topiseid, kala-nukke jms. Lastele tutvustatakse elavnurga asukaid selgrootutest imetajateni, mitmeid loomi saab kätte võtta ja nendega tegeleda. Soovi korral lepitakse õpetajaga kokku mingi kindel alateema, näit: kalad, kiskjad, sõralised, koduloomad, lemmikloomad, loomakaitse vms
Programmi õpieesmärk I kooliastmele:
Õpilane eristab kala, roomajat, lindu ja imetajat ning selgrootut, sh putukat; kirjeldab nähtud loomaliikide eluviise ja elupaiku, oskab seostada looma välimuse järgi elupaigaga; mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid, näitab üles empaatiat ümbritseva suhtes ning väljendab hoolivust ja respekti kõigi elusolendite suhtes.
Programmi seos riikliku õppekavaga:
Maismaaloomad, välisehitus ja mitmekesisus. Loomade eluavaldused: toitumine ja kasvamine. Koduloomad.
Veetaimede ja -loomade erinevus maismaaorganismidest.
Loodusvaatlused: loomade välisehitus. Ühe looma uurimine, ülevaate koostamine.
Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus”.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Nõmme Loodusmaja
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:Õie tn 14
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:Loodusmajas ei liiguta välisjalatsites. Loomadele võib kaasa võtta toitu (palun küsige täpsustusi). Klass või rühm jagatakse kaheks, programm toimub paralleelselt erinevates ruumides.
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:MTÜ Nõmme Loodusmaja
Maksumus:150 eur
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
Teemad:Kalad
Linnud
Loomad
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse