Mäe all ja mäe peal (I kooliaste, lasteaed)

Nimi:Mäe all ja mäe peal (I kooliaste, lasteaed)
Kirjeldus:

Nõmme keskusesse kohale saab bussidega 10, 23, 27, 33 ja 36. Retke pikkus umbes 2 km, aeg 2 ak tundi; retke algus Nõmme turu kõrvalt von Glehni kuju juurest.
Programmi õpieesmärk I kooliastmele:
Õpilane teab looduses käitumise reegleid; oskab looduses eristada seeni, taimi ja loomi; oskab looduses eristada õistaime, okaspuud, sõnajalg- ja sammaltaime; mõistab erinevate organismide vahelisi seoseid; mõistab vee tähtsust organismide elus; suudab kaardil määrata oma asukohta ja liikumist.
Programmi seos riikliku õppekavaga
Käsitleb riikliku õppekava I kooliastme loodusõpetuse järgmisi teemasid:
1) Aastaajad: Taimed, loomad ja seened eri aastaaegadel. Kodukoha elurikkus ja maastikuline mitmekesisus
2) Organismide rühmad ja kooselu: Taimede mitmekesisus. Loomade mitmekesisus. Seente mitmekesisus. Samblikud. Liik, kooslus, toiduahel.
3) Minu kodumaa Eesti: Ilmakaared ning nende määramine kaardil ja looduses. Plaani järgi liikumine.

Programmi õpieesmärk lasteaedadele: laps saab aru looduses käitumise reeglitest; mõistab erinevate organismide vahelisi seoseid; mõistab vee tähtsust organismide elus.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Nõmme Loodusmaja
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:Nõmme-Mustamäe MKA
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:26
Juhis õpetajale:Tugevad jalanõud, millega saab mäeküljel liikuda. Ilmale vastavad riided. Õpilased võivad kasutada oma nutiseadmeid.
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:MTÜ Nõmme Loodusmaja
Maksumus:130 eur
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
Teemad:Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Taimed
Vesi
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse