Pääsküla raba loodusõpperajal (II kooliaste)

Nimi:Pääsküla raba loodusõpperajal (II kooliaste)
Kirjeldus:

Kohale saab bussidega 14, 18 ja 33. Retke pikkus 4 km, aeg  4 ak tundi; koostöös klassi õpetajaga otsustatakse, millisele loodusõpetuse teemale retkel keskendutakse.
Õpilased näevad rabataimestikku, endisi turbavõtuauke ja turvast, kuivendatud raba taas-soostumist, allika-ala ja vaatetorni.
Programmi õpieesmärk
Õpilane teab looduses käitumise reegleid; suudab kaardi järgi liikuda, oskab kasutada oma asukoha määramisel nutiseadmeid; mõistab soode kujunemist ja arengut; seostab raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega; mõistab allika-, kraavi- ja rabavee erinevust, saab aru inimtegevuse mõjudest loodusele ja keskkonnakaitse vajalikkusest
Programmi seos riikliku õppekavaga
Käsitleb riikliku õppekava II kooliastme loodusõpetuse järgmisi teemasid
1) Soo elukeskkonnana. Soode teke ja paiknemine. Elutingimused soos. Soode elustik. Soode tähtsus. Turba kasutamine.
2) Pinnavormid. Mandrijää osa pinnamoe kujunemises. Pinnamoe mõju inimtegevusele ja inimese kujundatud pinnavormid.
3) Eesti loodusvarad, nende kasutamine ja kaitse.
4) Vesi kui elukeskkond

Maakond:Harjumaa
Keskus:Nõmme Loodusmaja
Kestus (tundides):4
Läbiviimise koht:Pääsküla raba loodusõpperada
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:26
Juhis õpetajale:Vastupidavad niiskuskindlad jalanõud, olenevalt aastaajast võib mingi osa rajast olla porine. Soovitavalt kaasa väike eine ja jook. Õpilastel on soovitav kasutada oma nutiseadmeid.
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:MTÜ Nõmme Loodusmaja
Maksumus:150 eur
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
Teemad:Kooslused
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Märgalad
Taimed
Turvas
Veekogud
Vesi
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse