Õiglane kaubandus

Nimi:Õiglane kaubandus
Kirjeldus:

Õppeprogramm tutvustab õiglase kaubanduse teemat ja õppevahendit “Õiglane kaubandus”. Õppeprogramm algab temaatilise videoklipiga, millele järgneb lühike esitlus (20 min) õiglase kaubanduse teema tutvustamiseks.

Ettekandes käsitletakse järgmisi teemasid: mis on õiglane kaubandus, milleks on seda vaja, mida saavad arengumaad kasu, mis kasu võiks olla meile siin Eestis.

Lisaks eeltoodule seotakse esitluses õiglase kaubanduse teema Eestiga läbi väiketootjate. Leiame vastuse küsimusele, milline mõju on meie ostuotsustel ja tarbimisharjumustel.

Esitlusele järgneb õppemäng “Õiglane kaubandus”.

Info õppevahendi kohta: http://www.keskkonnaharidus.ee/material/oiglane-kaubandus/.

Maakond:Võrumaa
Keskus:Karula rahvuspargi keskus (Keskkonnaamet)
Kestus (tundides):45 minutit
Läbiviimise koht:koolis või Karula rahvuspargi külastuskeskuses
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Helen Kivisild
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:20.01.2016


Logi sisse