Kuidas vähendada enda ökoloogilist jalajälge?

Nimi:Kuidas vähendada enda ökoloogilist jalajälge?
Kirjeldus:

Õppeprogramm tutvustab läbi keskkonnasäästliku eluviisi põhitõdede ja arutelude, kuidas kujuneb meie jalajälg koduplaneedile ehk kuidas kujuneb ja mida tähendab ökoloogilise jalajälg.
Arutleme, analüüsime enda elustiili ja teeme läbi ühe konkreetse näite ketšupi tootmise mõjust loodusele. Tunni teises pooles hindame erinevat elustiili harrastavate perekondade keskkonnasõbralikkust. Kasutame õppevahendit “Kus on elu säästlikum ja mõistlikum?”.

 

Maakond:Viljandimaa
Keskus:Keskkonnaamet (Viljandimaa)
Kestus (tundides):2x45
Läbiviimise koht:Kool
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Krista Kingumets
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Talv
Sisestamise kuupäev:25.02.2016


Logi sisse