Õiglane kaubandus

Nimi:Õiglane kaubandus
Kirjeldus:

Juhendatud õppemängus saab teadmisi, mis on õiglane kaubandus, ning rühmatööna tutvume nelja tootega (banaanid, kakao, kohvi ja puuvill) seotud probleemidega.

Õppemängu on võimalik ka kooli iseseisvaks kasutamiseks laenutada.

Maakond:Jõgevamaa
Keskus:Endla looduskeskus (Keskkonnaamet)
Kestus (tundides):1 h
Läbiviimise koht:Koolis või looduskeskuses
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Elo Raspel
Maksumus:tasuta
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Loodus- ja keskkonnakaitse
Põllumajandus
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:28.02.2019


Logi sisse