Oma või võõras?

Nimi:Oma või võõras?
Kirjeldus:

Õpitulemus:

 • õpilane saab ülevaate võõrliikide levikust Eestis ja maailmas ning nendega seotud probleemidest;
 • mõistab invasiivsete liikide ohtlikku mõju loodusele, majandusele ja sotsiaalsele keskkonnale;
 • tunneb põhilisi Eesti invasiivseid liike.

Tegevused:

 1. .Lühike loeng võõrliikide teemal:
  • mõisted;
  • sagedased võõrliigid ja invasiivsed liigid;
  • võõrliikidega kaasnevad probleemid.
 2. Praktilised ülesanded:
  • Võõrliikide pusled
  • Mäng „Oma või võõras“, kus õpilased peavad piltide järgi ära tundma meie pärismaised liigid ja eristama need võõrliikidest.

Seos õppekavaga:

 • 4.-6. kl II kooliaste, Loodusõpetuse ainekava põhikoolile: 2.22. Looduskaitse Eestis.
 • Bioloogia ainekava põhikoolile: 3.7. Organismide kooselu. Inimtegevuse mõju ökosüsteemidele. Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine. Looduskaitse Eestis. Globaalprobleemid.
 • Bioloogia ainekava gümnaasiumile:  3.4.1. Organismide kooseksisteerimine. Bioloogiline mitmekesisus. Keskkonnakaitse regionaal- ja globaalprobleemid. Looduskaitse ja keskkonnapoliitika.
Maakond:Võrumaa
Keskus:Keskkonnaamet (Võrumaa)
Kestus (tundides):45 min
Läbiviimise koht:koolis
Lisainfo:helen.kivisild@keskkonnaamet.ee
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Helen Kivisild, Mari Kala
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maailmaruum
Taimed
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:16.01.2019


Logi sisse