Öömatk

Nimi:Öömatk
Kirjeldus:

Öine matk on üles ehitatud eelkõige iseenda tundmaõppimiseks.  Programmi eesmärgiks on õpetada enesekontrolli ja vastutust tehtavate otsuste eest. Hirm on loomulik nähe, aga see ka takistab kiirete ja õigete otsuste vastuvõtmist. Osalejad õpivad oma hirme mõistma ning neid kontrolli all hoidma. Oluline on teadvustada endale olukorda, milles oled ning aru saada hirmust tulenevate mõtete ja tegelikkuse erinevusest. Matka käigus õpitakse aru saama, et loodus meile liiga ei tee. Oleme üks osa loodusest ning loodust ei ole vaja karta.  Igale pimedale ööle järgneb valgus…

Kasutatavad aktiivõppe meetodid: arutelud, grupitöö, rollimängud, probleemide lahendamine.

Täpne ajakava lepitakse kokku tellijaga.

Programmi ülesehitus:

 • Saabumine sihtkohta. Programmi üldine tutvustus väliõppeklassis.
 • Retkele suundutakse hämaras. Programmi läbiviimine maastikul.
  • Õpime erinevate meeltega tajumist. Pimedas on tunne, et kõik võtab rohkem aega, et kõik asub kaugemal.
  • Pimedas looduses liikumine.
  • Otsuse kujunemise protsess. Peatu, hinda olukorda ning kavanda oma tegevust.
  • Rollimängud. Üks grupp saab ühed ülesanded, teine teised, kolmandad on kohtunikud.
  • Grupitööd. Õpime kasutama raadiosaatjaid, osalejad peavad arusaadavalt edasi andma teksti.
 • Kokkuvõtted, tagasiside väliõppeklassis.
 • Soovi korral lõke ja kerge eine (osalejad ise võtavad kaasa).
 • Tagasisõit.

Seos õppekavaga:

Seotud õppekava läbiva teemaga “Keskkond ja jätkusuutlik areng”. Programmi läbimisel areneb õpilaste keskkonnateadlikkus, võetakse rohkem omaks säästliku eluviisi ja jätkusuutliku arengu idee ning kujunevad keskkonda väärtustavad hoiakud. Õpilane suhtub vastutustundlikumalt elukeskkonnasse, väärtustades looduslikku mitmekesisust, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid.

Maakond:Võrumaa
Keskus:MTÜ Eesti Ellujäämisselts
Kestus (tundides):3-5 tundi olenevalt käsitletavate teemade arvust ja vanusegrupist.
Läbiviimise koht:Siksali, Voki küla, Vastseliina vald, Võrumaa (18 km Võrust, 42 km Põlvast) * Programmi saab läbi viia ka teistes kohtades vastavalt tellija (kooli) soovile ning täpne toimumise koht lepitakse eelnevalt kokku. Oleks soovitav, kui ühe sõiduotsa transpordile ei kulu üle tunni.
Lisainfo:Kontakt: Aigar Liping, MTÜ Eesti Ellujäämisselts juhataja, aigar@loodusmatk.ee, tel 5277846, www.loodusmatk.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:Soovitused programmist osavõtjale:
- Selga/kaasa ilmastikule ja aastaajale vastav riietus.
- Kevadel-sügisel jalga soovitavalt soojad kummikud/ kummeeritud saapad või kui neid pole, võtta kaasa tagavarajalatsid koos kuivade sokkidega.
- Kindlasti võtta kaasa ka müts (ei pea matka käigus eriti soojapidav olema).
- Jope, püksid võiks olla vastupidavast materjalist, igapäevaseks kasutamiseks (uhkete, kallite rebenemist kartvate riietega ei maksa maastikule tulla).
- Kui mõnel õpilasel on mingi tõsisem terviseprobleem, palun mind enne matka sellest kindlasti omavahel teavitada.
- Kui teil on endal mingeid mõtteid või soove programmiga seoses, siis palun teavitage sellest vähemalt paar päeva enne matka.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Aigar Liping, MTÜ Eesti Ellujäämisselts
Maksumus:150 eur/grupp (kuni 25 osalejat)
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Inimene
Loodusseadused
Loomad
Meeled ja taju
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:Programmi saab läbi viia kõigil neljal aastaajal.
Sisestamise kuupäev:06.02.2018


Logi sisse