Õppejaht algajatele

Nimi:Õppejaht algajatele
Kirjeldus:
Kirjeldus: õpilased läbivad koos juhendajaga raja, harjutades kaardi ja kompassi abil looduses orienteerumist.

Eesmärk: õpilane oskab maastikul liikuda kaardi ja kompassi abil, tegutseda meeskonnas, kuulata kaaslaste arvamusi, selgitada oma seisukohti. Õpilane tunneb looduses liikumise reegleid, kuidas käituda keskkonnahoidlikult ja ise mitte ohtu sattuda. Õpilane märkab ümbritsevat loodust, oskab aru saada seostest erinevate nähtuste vahel, oskab esitada küsimusi.

Seos riikliku õppekavaga: II kooliaste: 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis; kaardiõpetus.
Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:MTÜ Lahemaa Ökoturism
Kestus (tundides):3
Läbiviimise koht:Käsmu
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:35
Juhis õpetajale:Kuna programm toimub looduses, peaksid lastel olema ilmastikukindlad riides ja mugavad, soojad jalanõud. Kaasas võiks olla võileib ja jook.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:Hind on 150 eurot klassi kohta.
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Meeled ja taju
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:septembrist novembrini ja aprillist juunini.
Sisestamise kuupäev:31.01.2018


Logi sisse