Õppejaht looduses

Nimi:Õppejaht looduses
Kirjeldus:

Programmi üldkirjeldus

Õpilased õpivad algul kaardi ja kompassi järgi orienteerumist, seejärel jagatakse nad gruppidega, iga grupp saab kaardi ja kompassi ning asub nende abil peidetud küsimusi otsima. Võidab see grupp, kes leiab kõige kiiremini kõige rohkem õigeid vastuseid.

Tegemist on integreeritud programmiga, mille käigus õpilased õpivad kaardi ja kompassiga orienteerumist, meeskonnatööd, saavad teadmisi looduse ja keskkonnaprobleemide kohta, harjutavad funktsionaalset lugemisoskust, õpivad kasutama nutiseadmeid küsimustele vastuste leidmiseks ning saavad ka füüsilist treeningut.

Kasutatavad aktiivõppemeetodid: orienteerumisõpe, avastusõpe, vaatlused, rühmatöö.

Õpieesmärk:

Programmi üldeesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega.

III kooliaste – 1. õpilane tunneb Läänemere ja Soome lahe eripärasid ja elustikku, 2. õpilane teab missugused keskkonnaprobleemid ohustavad Läänemerd, selle elustikku, rannikukooslusi. 3. õpilased mõistavad seoseid erinevate protsesside ja nende tagajärgede vahel, saavad aru inimtegevuse mõjust Soome lahe elukeskkonnale ja keskkonna mõjust inimtegevusele, 4. õpilane oskab maastikul liikuda kaardi ja kompassi.

Seos õppekavaga: III kooliaste 2.1.9.4. Elus- ja eluta looduse seosed, 2.2..4.9 Ökoloogia ja keskkonnakaitse, geograafia 2.3.4.1. kaardiõpetus, 2.3.4.2. geoloogia.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:MTÜ Lahemaa Ökoturism
Kestus (tundides):3 tundi
Läbiviimise koht:Programm viiakse läbi looduses - Käsmu poolsaarel
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:Õpilastel peaksid seljas olema ilmastikule vastavad riided, soovitavalt kihilised ja mugavad, sportlikud jalanõud. Jook ja võileib võiksid kaasas olla.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:Programmi hind on 150 eurot klassi kohta. Võimalik saada bussi Takverest hinnaga 162 eurot.
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Maastikud
Taimed
Toimumise aeg:Aastaringselt, kuid parim aeg on septembrist novembrini ja aprillist juunini.
Sisestamise kuupäev:11.02.2016


Logi sisse