ÕPPEKÄIK – PÄRNU JÕGI

Nimi:ÕPPEKÄIK – PÄRNU JÕGI
Kirjeldus:

Soovituslik 5. kl

Eesmärk:

  1. teab ja nimetab üldandmeid Pärnu jõe kohta;
  2. tunneb Pärnu jõe ääres leiduvaid sagedamini kohatavaid linnu-, taime-ja karbiliike;
  3. mõõdab erinevaid jõevee füüsikalisi ja keemilisi näitajaid ning teeb järeldusi Pärnu jõe alamjooksu elukeskkonna kohta.

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust.

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: jõgi ja järv; vesi kui elukeskkond – loodusteaduslik uurimus; veekogu kui uurimisobjekt; jõgi elukeskkonnana; veeorganismide määramine lihtsamate määramistabelite põhjal.

Programmi käik:

Sissejuhatus: vestlus teemal Pärnu linna ja jõe ühine ajalugu.

Teema arendus:

  1. Töö rühmades (toimub Pernova Loodusmajas või Pärnu jõe ääres, kokkuleppel), liiguvad ühe teemalaua juurest teise juurde, kuni kõik etteantud teemad on läbitud (teemad: jõe üldandmed, linnud, selgrootud, taimed).
  2. Retk Pärnu jõe ääres, vaadeldakse binokliga linde, uuritakse kättesaadavaid taimi ja limuseid, mõõdetakse jõevee erinevaid parameetreid.

Kokkuvõte: arutelu – millised on elutingimused Pärnu jõe alamjooksul.

Vahendid: Vernier’i mõõtmisvahendid, binokkel, näidisematerjal.

Otsingusõnad: jõgi, binokkel, linnud, selgrootud, taimed, limused, alamjooks, elutingimused.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):3x45
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu ja/või erinevad jõeäärsed kohad Pärnu linnas (nt Vallikäär, sõudebaas).
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:26
Juhis õpetajale:Kaasasolevate täiskasvanute roll on õpilaste innustamine aktiivselt tegevustes osalema ja läbiviidava suhtes positiivse huvi ülesnäitamine vajadusel muude kokku lepitud ülesannete täitmine.
NB! Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja / või Elina Jantson
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Taimed
Vesi
Toimumise aeg:Sügis: september - november
Kevad: aprill - mai
Sisestamise kuupäev:01.11.2016


Logi sisse