Õppeprogramm “Õiglane kaubandus”

Nimi:Õppeprogramm “Õiglane kaubandus”
Kirjeldus:

Õppeprogramm õiglane kaubandus

 Programmi eesmärk. Õpilane saab ülevaate õiglase kaubanduse teemast ning sellega seonduvatest probleemidest arengumaades. Mõistab banaani, puuvilla, kohvi ja kakao kasvatamisega kaasnevaid ohte keskkonnale ja inimesele ning seeläbi saab aru resursside säästva kasutamise olulisusest.

Praktilise ja mängulise kogemuse abil kinnistab teadmisi õiglasest kaubandusest- oskab ära

tunda peamised õiglase kaubanduse kaubad ning seostada neid arengumaade probleemidega,

keskkonnakaitsega ja sotsiaalse õiglusega.

Temaatika: Keskkond ja jätkusuutlik areng, Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, Kultuuriline identiteet, Loodus- ja keskkonnakaitse, Tervis ja ohutus, Väärtused ja kõlblus, õiglane kaubandus, arengumaad, banaan, puuvill, kohv, kakao, keskkonnakahju, inimtegevus, inimõigused, vihmamets, keskkond, jätkusuutlik areng, looduskaitse, keemiline tõrje, sotsiaalsed tingimused, keskkonnasäästlik tegevus, sotsiaalne õiglus.

Sihtrühm: III kooliaste, gümnaasium

Toimumiskoht: Vapramäe Loodusmaja

Aktiivõppemeetodid: arutelud, analüüs grupis

Vajalikud õppevahendid: Õppevahend „ÕIGLANE KAUBANDUS“

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, aastaringselt

Rühma suurus: 20 last

Programmi ülevaade

Õppeprogramm tutvustab õiglase kaubanduse teemat ja õppevahendit “Õiglane kaubandus”. Programmis käsitletakse järgmisi teemasid: mis on õiglane kaubandus, milleks on seda vaja, mida saavad arengumaad kasu, mis kasu võiks olla meile siin Eestis. Leiame vastuse küsimusele, kas kohalike tarbimisharjumused mõjutavad kogukonna heaolu?

Õpitulemused:

  1. õpilane selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides,

hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja

ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme

2. Õpilane teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid inimõigused,

põhiõigused, sotsiaalmajanduslikud õigused, poliitilised õigused ja kultuurilised

õigused.

3. Õpilane teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning

põhjendab säästva arengu tähtsust isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel

tasandil.

Maakond:Tartumaa
Keskus:Vapramäe- Vellavere- Vitipalu Sihtasutus (Vapramäe Loodusmaja)
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:Vapramäe Loodusmaja
Lisainfo:sihtasutus@vvvs.ee
Maksimaalne grupi suurus:20
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Vapramäe Loodusmaja retkejuht
Maksumus:150.- eur
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Õhk
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Aastaringselt.
Sisestamise kuupäev:19.02.2018


Logi sisse