Orava aastaring

Nimi:Orava aastaring
Kirjeldus:

ÕPPEPROGRAMM „ORAVA AASTARING“

Programmi ülevaade

Õppeprogramm viiakse läbi retkejuhi juhendamisel sobival loodusrajal. Programmi sisuks on liikumine looduses, looduse vaatlemine, orava tegutsemisjälgede tuvastamine, orava eluviisi imiteerimine läbi aktiivtegevuste ja mängude. Orava eluviisi õpitakse tundma oravale loomulikus keskkonnas ja seoses aastaringis toimuvate muutustega.  Vaadeldakse välimust, uuritakse toitumist, elupaika sh pesaehitust, matkitakse  liikumisviisi, häälitsusi, saadakse tuttavaks ohuallikatega.

Läbiviidavad tegevused  toetavad loodusõpetuse läbivate teemade “Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng” ja “Väärtused ja kõlblus” eesmärke ning põhimõtteid.

Aktiivõppe meetodid:  rollimäng, avastusõpe, koostöö

Programmi eesmärk: Mänguliste tegevuste ja ülesannete kaudu orava käitumise ja ökoloogia tundmaõppimine.

Temaatika: orava elutsükkel aastaringselt, kohastumused erinevatel aastaaegadel, koht ökosüsteemis, orava toit ja vaenlased, pereelu (sigimine).

Sihtrühm: : lasteaed, I kooliaste

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Õpioskused:

Lasteaialaps:

1)         väärtustab metsakooslust ja selle elurikkust

2)         kirjeldab õpitud loomaliigi eluviise ja elupaiku;

3)         tunneb kodukoha loodust, tuntumaid taimi, seeni ja loomi;

4)         rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;

5)         väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;

6)         märkab nähtusi ja muutusi looduses;

7)         tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest.

Koolilaps:

Õpioskused: 

1)         väärtustab metsakooslust ja selle elurikkust

2)         kirjeldab õpitud loomaliigi eluviise ja elupaiku;

3)         tunneb kodukoha loodust, tuntumaid taimi, seeni ja loomi;

4)         rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;

5)         väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;

6)         märkab nähtusi ja muutusi looduses;

7)         tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest.

Vajalikud õppevahendid: orava pildid, piltkaardid jälgedest, vaenlastest, toidust, pesast, näidiskäbid, lõhnatopsid, kompimiskotid, nöörid, silmasidemed, „oravakõrvad“ lastele, juhendaja vest.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, aastaringselt

Rühma suurus: 25 last

Maakond:Tartumaa
Keskus:Vapramäe- Vellavere- Vitipalu Sihtasutus (Vapramäe Loodusmaja)
Kestus (tundides):2-3
Läbiviimise koht:VVV matkarajad
Lisainfo:www.vvvs.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Vapramäe Loodusmaja retkejuht
Maksumus:150.- eur
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Linnud
Loodusseadused
Loomad
Putukad
Seened
Taimed
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:22.02.2017


Logi sisse