ORGANISMIDE RÜHMAD

Nimi:ORGANISMIDE RÜHMAD
Kirjeldus:

Soovituslik 2-3 kl

Eesmärk:

  1. teab ja tunneb eluslooduse põhirühmi;
  2. teab ja kirjeldab erinevate organismirühmade tunnuseid;
  3. toob näiteid organismide mitmekesisusest.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: organismid ja elupaigad – õppekäik organismide kooselu uurimiseks.

 Programmi käik:

Sissejuhatus: ühine ekskursioon Pernova Loodusmajas, tutvumine erinevate elusorganismide kogudega, väljapanekute ja kollektsioonidega (metsloomad, kalad, taimed jm).

Teema arendus:

  1. Õpilased jagunevad paaridesse, igale paarile antakse sedel ühe elusorganismi nimetusega, õpilane leiab selle organismi Pernova Loodusmajast ja täidab töölehe tema elutegevuse kohta.
  2. Klassis, tuletatakse meelde elusorganismide ühised omadused, rühmitatakse organismid eluslooduse süsteemi.
  3. Iga paar määrab erinevate netimäärajate (I-Pad) abil pildilt ühe linnu ja ühe kahepaikse.

Kokkuvõte: arutelu – kui palju on maailmas erinevaid liike? Kes neid uurib?

Vahendid: metsloomade topised, kasvuhoonetaimed, akvaariumikalad, määrajad, IKT vahendid – I-Pad.

Maksumus/Finantseerija: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Registreerumine: admin@pernova.ee või tel 4401055

Lisainfo: kaasasoleva õpetaja/saatja roll: Innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

Otsingusõnad:  elusorganism, elupaik, topised, kasvuhoone.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja/või Elina Jantson ja/või Karin Klaus
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Inimene
Kalad
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
metsloomad
Nutiseadmed
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Toimumise aeg:september - aprill
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse