Orienteerumine Aegna saarel loodusmaastikul

Nimi:Orienteerumine Aegna saarel loodusmaastikul
Kirjeldus:

Õpitakse looduses liikumist kaardi ja orientiiride järgi, samuti taju ja tunnetust; meeskonnatööd ja tööjaotust, omavahelisi suhteid.

Eesmärgid:

1. Loodussõbralike käitumisharjumuste kujundamine,

2. keskkonnateadlikkuse tõstmine,

3. looduses liikumise oskuste ja harjumuste kujundamine,

4. Aegna looduse tundmaõppimine,

5. Aegna matkarajaga tutvumine ja selle võimaluste kasutamine.

Programm arendab õpilaste uurimuslikke oskusi, loovust, tähelepanu ja kontsentreerimisvõimet, omavahelist koostööd ja sotsiaalsust.

Programmile registreerimine toimub Tallinna Keskkonnaameti veebilehe kaudu.

Programm on koostatud Kesk-Läänemere Interreg IVA programmi projekti “Ühtne suhtlev Baltikum- COBWEB“ raames.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Aegna loodusmaja (Tallinna Keskkonnaamet)
Kestus (tundides):4,5-5 tundi
Läbiviimise koht:Aegna matkarada
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:
Juhis õpetajale:Loodusmaja õppeprogrammi valik tuleb kooskõlastada loodusmaja metoodiku Eliko Petseriga, telefoni numbril 532 64570.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Aegna loodusmaja metoodik
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Maastikud
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Mai-september
Sisestamise kuupäev:11.08.2017


Logi sisse