ORIENTEERUMINE KAARDI, KOMPASSI JA GPSI ABIL

Nimi:ORIENTEERUMINE KAARDI, KOMPASSI JA GPSI ABIL
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. kordab ja oskab kasutada kaardi, kompassi ja GPS aparaadiga seotud mõisteid (mõõtkava, tingmärgid, samakõrgusjooned, ilmakaared, asimuut, suhteline ja absoluutne kõrgus, geograafilised koordinaadid);
  2. kasutab välitingimustes kaarti, kompassi , GPS aparaati ja läbib etteantud marsruudi.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Seos ainekavaga: geograafia ainekava: kaardiõpetus – kaartide  mitmekesisus  ja otstarve; suundade määramine looduses ja kaardil; asukoht ja selle määramine, geograafilised koordinaadid.

Programmi käik:

  • Sissejuhatus: asimuudi määramine, marsruudi väljaselgitamine kompassi, kaardi ja töölehe abil.
  • Teema arendus – Marsruudi läbimine kompassi ja kaart ning GPS aparaati kasutades. Topograafilise kaardi abil järelduste tegemine koha kõrguse kohta.
  • Kokkuvõte: arutelu ja mõistete kordamine.

Vahendid: kompass, kaart, GPS aparaat, tööleht.

Otsingusõnad: asimuut, kompass, kaart, topograafiline kaart, tingmärgid, ilmakaared, GPS aparaat, orienteerumine.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Kaasasolevate täiskasvanute roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja / või Elina Jantson
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Loodusseadused
Maastikud
Nutiseadmed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:september-mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse