Orienteerumine Ruunaraipe luidetel (II kooliaste)

Nimi:Orienteerumine Ruunaraipe luidetel (II kooliaste)
Kirjeldus:

Programmi eesmärk: Tutvuda orienteerumiskaardiga ning saada aimu kaardi abil looduses liikumisest, pinnavormide eristamist, mänguliste ülesannete kaudu anda ülevaade luidete tekkest ja taimestikust, GPSi kasutamist

Kava:

Maastikumäng sissejuhatuseks

Kompassi meisterdamine

Kaardiõpetus

Orienteerumisretk erinevate ülesannetega

Mängud

Lõkke süütamine

Tagasisidering

Õppeprogramm toimub RMK Ruunaraipe luidete laagriplatsi ümbruses!

Seos õppekavaga:
2.1.6.8. Pinnavormid ja pinnamood
 1) kirjeldab samakõrgusjoonte järgi pinnavormi kuju, absoluutset ja suhtelist kõrgust ning nõlvad
3) toob näiteid mandrijää mõju kohta Eesti pinnamoe kujunemisele;
2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti
1) pildi ja plaani kõrvutamine;
2) plaani järgi liikumine kooli ümbruses, mõõtkavata plaani täiendamine;
3) ilmakaarte määramine kaardil, õues kompassiga või päikese järgi;
4) õppeekskursioon oma maakonnaga tutvumiseks.
Õppemeetodid: kaardiõpetus, orienteerumisretk, grupitöö, mängud, katse tegemine
Maakond:Viljandimaa
Keskus:Tipu Looduskool
Kestus (tundides):3 tundi
Läbiviimise koht:Ruunaraipe luidetel Soomaa rahvuspargis
Lisainfo:e-mail: info@tipulooduskool.ee telefon: +372 53536961 www.tipulooduskool.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:Programm toimub RMK Ruunaraipe lõkkekohas! https://www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/soomaa-rahvuspark/1283
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Tipu Looduskooli juhendajad
Maksumus:150
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Maastikud
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:Lumevabal ajal
Sisestamise kuupäev:30.01.2017


Logi sisse