ÕUESÕPE – SÜGIS METSAS

Nimi:ÕUESÕPE – SÜGIS METSAS
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. tutvub aastaaegadest tulenevate muutustega ja sügisele iseloomulike liikidega;
  2. teab peamisi sügise tunnuseid ja oskab neid märgata.

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada mänguoskuseid, sotsiaalseid oskuseid, tunnetus- ja õpioskuseid.

Seos ainevaldkondadega:

  • Mina ja keskkond – looduskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu ja igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil: vaadeldes, nuusutades ja maitstes, kompides, kuulates helisid. Kodukoha loodus ja  muutused looduses.
  • Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga.
  • Liikumine – liikumismängud.

Programmi käik:

  • Sissejuhatus: õppemängu tegevuste tutvustamine, sügis – loodus valmistub talveks.
  • Teema arendus: lapsed läbivad õpetaja juhendamisel Pernova Loodusmaja hoovialal õppemängu, kus erinevates punktides peavad vastama temaatilistel küsimustele või vaatlema loodusnähtusi, objekte, esemeid jne. (nt seened, marjad, putukad, pilved, vihm, temperatuur, puud, värvilised puulehed, loomade käitumuslikud eripärad jne).
  • Kokkuvõte: vestlusringi läbiviimine – Kuidas inimene valmistub talveks?

Vahendid: luup, binokkel, pildimaterjal, termomeeter.

Otsingusõnad: seen, sügis, vihm, sügisetunnused, temperatuur.

 

 

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:hooviala, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega;
10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu;
kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt;
vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.
NB! Muu oluline teave: korrata üle ohutusreeglid (käitumine looduses), jalga veekindlad jalanõud ning selga ilmastikule vastav riietus.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja/või Elina Jantson
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:Lasteaed
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Muld
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Tervis ja ohutus
Vesi
Toimumise aeg:Sügis: september, võimalik pikema sügise korral oktoobris.
Sisestamise kuupäev:05.11.2016


Logi sisse