Õuesõppemängud talumaastikul

Nimi:Õuesõppemängud talumaastikul
Kirjeldus:

Padasoomäe vanad taluhooned

Armastatuim programm koolidele, mis on tunnustatud ka EHE märgisega.*
Tegevuste kirjeldus:
1. Alustame Pokumaal Hauka talukoha õueõppe- ja mängurajalt, kus läbime tunni aja jooksul erinevaid tegevuspunkte Sirje ja Georg Aheri loodud infotahvlitega rajal. Abivahenditeks on luubid, mõõdupaelad, värvikaart, pall, värvipliiatsid, peeglid jne. Kestvus 1-1,5 tundi.
2. Metsamatk mööda taimeõpperada Padasoomäe tallu (ca 500 m), kus teeme tutvust talukultuuriga – õpime tundma endisaegseid taluhooneid ja vaatame koduloomi. Saab süüa kaasavõetud teemoona, juua lõkkel keedetud taimeteed ja pulga otsas saiakesi küpsetada, 1-1,5 tundi.
3. Kiire ringkäik Pokukojas, 0,5 tundi.

Kasutatavad õppemeetodid: vaatlused, osalusõpe, praktilised tegevused.

Õpitulemus: erinevate meelte kasutamisoskus, mõõtmised maastikul, seoste leidmine, meeskonnatöö arendamine.

Seos õppekavaga: Toetab riikliku õppekava loodus- ja sotsiaalainete valdkonda: loodushoid, kodumaa tundmine, õpihuvi, koostöö, vaatlus- ja võrdlusoskus. Inimese meeled ja avastamine. Asjad ja materjalid. Aastaajad: aastaaegade vaheldumine looduses seoses soojuse ja valguse muutustega. Taimed, loomad ja seened erinevatel aastaaegadel. Minu kodukoht Eestis: kodukoha loodus, taluaed, taimed ja loomad. Organismid ja elupaigad: maismaataimed ja -loomad. Inimene: inimese seosed loodusega erinevates elupaikades. Ilmastikunähtused: soe ja külm ilm. Organismide rühmad ja kooselu: taimed. Loomad. Metsa ja looduse terviklikkus. Rütmika ja liikumine: Sportlikud meeskonnamängud.

EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti) on ökoturismi kvaliteedimärgis, millega tunnustatakse ja turundatakse loodussõbralikke ja keskkonnasäästlikke maapiirkonnas pakutavaid turismitooteid ja -teenuseid. Tunnustatud turismiteenuseid iseloomustavad ehedad elamused ja pärandkultuuri väärtustamine.

Maakond:Võrumaa
Keskus:Pokumaa SA
Kestus (tundides):2,5
Läbiviimise koht:Pokumaa loodus ja Padasoomäe talu
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:Veekindlad jalanõud (rajad on ka rohu sees) ja ilmaoludele vastav riietus.
Keel:Eesti keel
Vene keel
Inglise keel
Programmi läbiviija:Pokumaa loodusgiid
Maksumus:140.-
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Putukad
Taimed
Toimumise aeg:Varakevadest hilissügiseni
Sisestamise kuupäev:15.03.2016


Logi sisse