Õppepäev – PANKRANNIK

Nimi:Õppepäev – PANKRANNIK
Kirjeldus:

Eesti looduse üheks sümbolmaastikuks on Põhja-Eesti klint koos rannikuga ehk rahvakeeli pankrannik. Antud programm käsitleb pankrannikut kui tervikut, mis on kombineeritud 4st alaprogrammist: Põhja-Eesti klint koos ordoviitsiumi aegsete kivimite ja kivististega, klindimets, mereäärne rand koos rändkivide ja teiste leidudega ning loomulikult pankrannikut iseloomustavad jõed ja joad. Õppeprogramm koosneb 4st põhiosast. Lisaks antakse aega ca 30 minutit lõunapausiks. Söök tuleb omal kaasa võtta.

Tegevused:

  • Põhja-Eesti klindiastangute vaatlused: astangute kuju, tüüp, kõrgus ja astangute elemendid. Vaatlusi teostatakse kahes erinevas kohas. Vaatlustulemused kantakse töölehele. Lisaks uuritakse astangute kihte ja vanust.
  • Klindimetsa kasvutingimuste ja taimestiku uurimine. Ca 3-4 liikmelised rühmad teostavad Ontika-Valaste õpperajal erinevaid vaatlusi/uurimisi: klindimetsa puurinne, põõsarinne, rohurinne, samblad ja samblikud klindimetsas, sõnajalad klindimetsas. Vaatlustulemused kantase töölehtedele. Vaatlustulemuste fikseerimiseks võib kasutada töölehtede asemel fotoaparaati. Tehtud piltide põhjal tuleb jätkata õppetööd koolis, näiteks koostada esitlus, fotonäitus, taimemääraja vmt.
  • Vaatlused, mõõtmised, otsingud ja uurimised rannas. Programmijuht selgitab näidismaterjalide abil, kuidas sattusid rändrahnud meie randa. Pele seda teostavad õpilased vaatluse, millised setted on antud alal ja kui suure osa nad enda alla võtavad. Tulemused kantakse vaatluslehele. Seejärel otsib iga rühm vähemalt 2 erinevat tard-, 2 erinevat moonde- ja 3 erinevat settekivimit ning 3 erinevat kivistist. Lastele on abiks lihtsustatud välimäärajad.
  • Vaatlused pankranniku kolmel-neljal erineval veekogul: Saka või Karjaoru joal, Valaste joal, Aluoja joastikul ja Roosteallikal. Vaatluste käigus uuritakse seoseid veekogude ja maastiku vahel, mis on antud veekogule kõige iseloomulikum, mille poolest nad erinevad, kas veekogudel on midagi ühist.
Maakond:Ida-Virumaa
Keskus:Alutaguse Matkaklubi
Kestus (tundides):5-6 h
Läbiviimise koht:Pankrannik
Lisainfo:Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:375.00 eurot/ 1 rühm
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Kooslused
Samblikud
Taimed
Veekogud
Toimumise aeg:
Sisestamise kuupäev:06.02.2019


Logi sisse