Pärlipüük Läänemere rannikul

Nimi:Pärlipüük Läänemere rannikul
Kirjeldus:

Tegemist on õuesõppeprogrammiga, mille eesmärk on anda ülevaade Läänemere elustikust, keskkonnaseisundist ja sellega kaasnevatest probleemidest. Käsitletakse erinevaid teemasid, nagu Läänemere areng ja liigestus, veereziim (riimvesi) ja soolsus, liigiline mitmekesisus, kalad, mereimetajad, limused, veetaimestik, võõrliigid ja reostuse likvideerimine.

Õppeprogramm järgib säästva arengu hariduse põhimõtteid. Aktiivõppe käigus on lastel võimalik ise uurida rannikumere elustikku, otsida ja määrata otsida erinevaid liike, teha järeldusi ja analüüsida ning tulemused kanda merebingo töölehele või kokkuvõtvale postrile.

Seos teemadega õppekavas: liigiline mitmekesisus, taimed, loomad, kivimid, keskkonna- ja looduskaitse, Läänemeri, Läänemere areng, inimene ja meri, keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus.

Õppeprogramm toimub looduses, kuid selle kohta on olemas ka slaidiprogramm.

Maakond:Hiiumaa
Keskus:Keskkonnaamet (Hiiumaa)
Kestus (tundides):3
Läbiviimise koht:looduses
Lisainfo:Lia Rosenberg, 56906205 lia.rosenberg@keskkonnaamet.ee
Maksimaalne grupi suurus:
Juhis õpetajale:Selga ilmale vastav riietus, kuid jalga kindlasti kummikud!
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Keskkonnaamet
Maksumus:tasuta
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Inimene
Jäätmed
Kalad
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Loomad
Maastikud
Taimed
Veekogud
Vesi
Toimumise aeg:mai-juuni, september
Sisestamise kuupäev:15.04.2019


Logi sisse