PÕHJA-EESTI KLINT JA RAND

Nimi:PÕHJA-EESTI KLINT JA RAND
Kirjeldus:

Eesti looduse üheks sümboliseerivaks maastikuks on kindlasti Põhja-Eesti klint. Õpilased töötavad 3-5.liikmelistes rühmades.

Tegevused:

  • Põhja-Eesti klindiastangu vaatlused: kuju, tüüp, kõrgus ja astangute elemendid. Vaatlustulemused kantakse töölehele. Lisaks uuritakse astangute vanust, kihte. Vaatluste tegemisel on õpilastel kasutada lihtsustatud välimäärajaid ja selgitavaid skeeme.
  • Rändrahnu mõõtmised. Programmijuht selgitab näidismaterjalide abil, kuidas sattusid rändrahnud meie randa. Pele seda teostavad õpilased vaatluse, millised setted on ette antud alal ja kui suure osa nad enda alla võtavad. Tulemused kantakse vaatluslehele.
  • Kivimite ja kivistise otsimine ning määramine. Koos tehakse lühike retke, mille käigus püüab iga rühm leida vähemalt 2 erinevat tard-, 2 erinevat moonde- ja 3 erinevat settekivimit ning 3 erinevat kivistist. Lastele on abiks lihtsustatud välimäärajad.
  • Iga tegevuse järel tehakse kokkuvõte, kus arutatakse ja võrreldakse ülesande tulemusi.
Maakond:Ida-Virumaa
Keskus:Alutaguse Matkaklubi
Kestus (tundides):1,5-2 h
Läbiviimise koht:Pankrannik
Lisainfo:Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:160.00 eurot/ 1 rühm
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Kivimid
Kivistised
Toimumise aeg:
Sisestamise kuupäev:06.02.2017


Logi sisse