Põlvamaa omanäolised elupaigad – nõmmed ja nõmmemetsad

Nimi:Põlvamaa omanäolised elupaigad – nõmmed ja nõmmemetsad
Kirjeldus:

Eesmärk: Nõmme taime- ja loomaliikide ning nende kohastumuste tundmaõppimine. Tutvustada looduskaitse vajalikkust, kaitsealuseid liike. Tutvustada metsa- ja nõmmetaimestikku ning loomastikku.

Seos õppekavaga: KESKKOND JA JÄTKUSUUTLIK ARENG – Ainevaldkond “Loodusained“ II kooliaste 6.klass; 9. Mets elukeskkonnana. Metsade ja nõmmede elustik. Metsade tähtsus.

Tegevused:
1. Töölehtede ja -vahendite tutvustamine enne matkarajale minemist. Juhendajal on kaasas õppeprogrammi läbiviimiseks vajalikud vahendid: entomoloogilised kahad, määrajad, liikidega kaelakaardid, töölehed, kirjutusvahend ja- alus, kleeplint, joonlaud, luup, 4 m pikkune nöör, 2 kaanega purki, määraja.
2. Esimesena etapina nõmmede elustikuga tutvumine ja putukate püük/määramine.
3. Õppekäigu vältel ülesannete lahendamine ja töölehe täitmine.
4. Kokkuvõte õppekäigu lõpus, vestlus õpilastega.

Kasutatavad õppemeetodid:
• vaatlemine
• võrdlemine
• mõõtmine
• analüüsimine

Õpitulemus: Õpilased teavad Põlvamaa omapärast kooslust – nõmmed, seal elavate liikide vahelisi suhteid ja seoseid elukeskkonnaga.

Maakond:Põlvamaa
Keskus:Räpina Aianduskool
Kestus (tundides):2- 3 tundi
Läbiviimise koht:Piusa koobastiku kaitseala Põlvamaal
Lisainfo:Õnne Rämmann, Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse juhtõpetaja, onne.rammann@aianduskool.ee
Maksimaalne grupi suurus:20
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Tarmo Evestus – Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse eriala kutseõpetaja
Maksumus:100 € + km
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Putukad
Samblikud
Taimed
Toimumise aeg:mai - september
Sisestamise kuupäev:04.02.2016


Logi sisse